Dodaj do schowka Usuń z schowka

Nauczanie indywidualne

Jakie dokumenty powinny się znaleźć w "teczce" ucznia, któremu przyznano nauczanie indywidualne?

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 1 kwietnia 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji:

"§ 20. Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, słuchacza lub wychowanka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także inną dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej".

Zatem:

  1. Jeśli uczeń ma orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego i nie jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – takiej teczki nie zakłada się.
  2. Jeśli uczeń ma orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego i dodatkowo objęty jest w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną, to taką teczkę dla niego trzeba założyć. Gromadzi się w niej m.in.: kopię orzeczenia ze wskazaniami do takiej pomocy, zgodę rodziców na udział w zajęciach będących daną formą tejże pomocy, wskazania lekarskie do postępowania z uczniem na terenie szkoły i wszystko inne co związane jest z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – oczywiście w przypadku ucznia z niepełnosprawnością, czyli posiadającego równocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.     
z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj