Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dziecko z autyzmem w klasie ogólnodostępnej

Witam. Pracuję w szkole z oddziałami integracyjnymi. Do klasy pierwszej od września przychodzi uczeń z orzeczeniem o autyzmie. Niestety nie otwieramy w tym roku oddziału integracyjnego, gdyż jest to jedyne orzeczenie. W zaleceniach poradni jest napisane, że uczeń ma realizować kształcenie w szkole integracyjnej, oddziale integracyjnym lub szkole specjalnej. Czy ww. dziecko może realizować kształcenie w naszej placówce (np. na prośbę lub wniosek rodziców)? Czym różni się szkoła integracyjna od oddziału integracyjnego (często jest to używane zamiennie)? Czy realizacja kształcenia ww. dziecka w szkole z oddziałami integracyjnymi, ale w klasie ogólnodostępnej jest spełnieniem zaleceń poradni np. z dołączonym wnioskiem rodziców. Dodam, że rodzice chcą, aby dziecko uczęszczało do naszej placówki.

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 25 czerwca 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Jeśli chodzi o rozróżnienie pojęć, to:

  • Szkoła integracyjna - to szkoła grupująca we wszystkich klasach uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, gdzie w każdej klasie na 15-20 osób znajduje się 3-5 wychowanków niepełnosprawnych.
  • Klasa integracyjna – to klasa w szkole ogólnodostępnej, w której uczą się razem dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne. Klasa ta nie może liczyć więcej niż 20 uczniów, w tym 3-5 niepełnosprawnych.         

Możliwość takiej formy kształcenia we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi tej grupy dzieci zapewnia ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r., gdzie czytamy w art. 71b. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą miejsca kształcenia dziecka zawsze podejmują rodzice. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wskazuje jedynie zalecaną formę kształcenia - w wydanym przez Zespół orzekający orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Takie prawo daje rodzicowi zarówno Konstytucja RP jak i ww. ustawa o systemie oświaty.

Każda szkoła, z chwilą otrzymania od rodziców orzeczenia, ma obowiązek zapewnienia dziecku kształcenia specjalnego w takiej formie organizacyjnej, jaką nakłada na szkołę rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych - tekst jednolity Dz.U. z dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414

z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj