Dodaj do schowka Usuń z schowka

Jakie zajęcia dla ucznia niepełnosprawnego?

W gimnazjum ogólnodostępnym jest uczeń niepełnosprawny z niedosłuchem obustronnym. Jakimi zajęciami należy go objąć – rewalidacyjnymi czy korekcyjno-kompensacyjnymi?

Małgorzata Łoskot
Małgorzata Łoskot
Ekspert w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 10 sierpnia 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Uczeń niepełnosprawny – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – bez względu na typ i rodzaj szkoły, jest obejmowany zajęciami rewalidacyjnymi, odrębnymi od pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia  rewalidacyjne  w wymiarze 2 godzin tygodniowo  należy uwzględnić w procesie kształcenia w szkolnym planie nauczania obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Jeśli uczeń niepełnosprawny – ze względu na swoje indywidualne potrzeby i możliwości psychoedukacyjne wymaga również pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to szkoła winna mu taką pomoc zagwarantować w odpowiedniej dla niego formie, np. w postaci: zajęć rozwijających szczególne uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym).

z poważaniem
Małgorzata Łoskot
Małgorzata Łoskot
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCENA PORADY

OCENA
PORADY
5
.00

Wyszukaj