Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

W jaki sposób opracować i zapisać wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, dla uczniów wymienionych w § 3. rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych? Czy każdemu z uczniów należy indywidualnie dostosować wymagania edukacyjne? Czy dla uczniów tej samej klasy z takimi samymi dysfunkcjami można opracować wspólne dostosowania?

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 10 września 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Dostosowanie wymagań powinno dotyczyć przede wszystkim form i metod pracy oraz form sprawdzania wiedzy i umiejętności u ucznia o określonej dysfunkcji. W żadnym przypadku nie może polegać na zmianie treści nauczania czy pomijaniu haseł programowych. Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami muszą być również określone na poszczególne oceny, bowiem podstawowym celem dostosowania wymagań edukacyjnych jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno–motywacyjnej. Dostosowując wymagania edukacyjne nauczyciel przede wszystkim powinien dokładnie poznać symptomy trudności w nauce jakie ma uczeń o danej dysfunkcji.

Jeżeli w klasie są uczniowie o tych samych dysfunkcjach to można dla nich opracować wspólne dostosowania.

Przykład:

Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA


Trudności ucznia:

  • trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań,
  • trudności z pamięciowym przyswajaniem, odtwarzaniem z pamięci wyuczonych treści (wzory),
  • trudności ze rozumieniem treści zadań tekstowych.

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

  • odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań),
  • szerokie stosowanie zasady poglądowości,
  • omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności,
  • dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części,
  • wydłużanie czasu na wykonanie zadania,
  • zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie samodzielnie wykonać,
  • wydłużenie czasu na przyswojenie nowych treści.
z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj