Dodaj do schowka Usuń z schowka

Nauczyciel wspomagający w szkole ogólnodostępnej - czy wiąże się to z dodatkowymi godzinami dla dziecka?

Syn uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej (klasa VI) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - niepełnosprawność sprzężona bez zalecenia o konieczności udziału nauczyciela wspomagającego. Dyrektor szkoły poinformował mnie, że syn od stycznia br. będzie miał 2 godz. z nauczycielem wspomagającym co wiążę się z jedną dodatkową godziną w tygodniu dla syna. Moje pytanie: czy pomoc nauczyciela wspomagającego może generować dodatkowe godziny dla dziecka? Moim zdaniem dziecko powinno mieć pomoc na przedmiotach, z którymi ma największy problem czyż nie?

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 13 stycznia 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowo zatrudnia się  nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, zespół Aspergera czy niepełnosprawności sprzężone (§ 7.2).

Zadania nauczyciela wspomagającego określone są w § 7 pkt. 4:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 

Zgodnie z zapisami  ww. rozporządzenia nie przyznaje się dziecku dodatkowych godzin pracy z nauczycielem wspomagającym. Nauczyciel wspomagający pracuje z dzieckiem na zajęciach, w których występują problemy z rozumieniem treści nauczania.

z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj