Dodaj do schowka Usuń z schowka

Asystent wspomagający

Witam, pracuję w szkole podstawowej. Chciałam dowiedzieć się jak wygląda sytuacja nauczyciela wspomagającego dla dzieci z ZA, jeśli chodzi o wymiar godzin. Czy jest z góry ustalona liczba godzin pracy asystenta z dzieckiem? Kto to ustala i czy jest możliwość, by asystent wspomagający uczestniczył we wszystkich lekcjach ucznia? Jest to wyjątkowa sytuacja, dziecko chodzi do 1 klasy i jeden nauczyciel nie do końca sobie z nim radzi. Dziecko przeszkadza, często jest agresywne, dodatkowa pomoc w postaci nauczyciela wspomagającego byłaby idealnym rozwiązaniem dla całej klasy. W naszej szkole mamy trzech uczniów z ZA i dla nich dyrektor będzie wnioskował o asystentów. Jednak dwóch uczniów wymaga pomocy asystentów jedynie na kilku przedmiotach. Jak można rozwiązać ten problem?

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 13 stycznia 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Ustawa o systemie oświaty po zmianach, które weszły w życie 4 czerwca 2014 r., określa, że w szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I-III. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela.

Asystent nauczyciela musi posiadać wykształcenie wyższe, wymagane jak dla zajmowanego stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, jednak nie jest zatrudniony w oparciu o Kartę Nauczyciela tylko o Kodeks Pracy. Zgodnie z nim, etat asystenta obejmuje 40 godzin tygodniowo, a jego wynagrodzenie nie może być wyższe niż nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w szkole.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie  ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 z póź. zm.) w załączniku nr 1 pkt 3 - Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, określono tygodniowy wymiar godzin dla klas I–III

"3. Tygodniowy wymiar godzin:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na I etapie edukacyjnym wynosi:

a) klasa I - 20 godzin,

b) klasa II - 21 godzin,

c) klasa III - 21 godzin".

 

Reasumując: wymiar etatu asystenta nauczyciela to 40 godzin tygodniowo. Z tygodniowego wymiaru godzin klas I–III wynika ilu asystentów można zatrudnić.

z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj