Dodaj do schowka Usuń z schowka

Arkusz organizacyjny

W nowym roku szkolnym zabraknie mi godzin dla nauczyciela w-f (mam ich 3 i jedna nauczycielka uczy w-f i j. polskiego). Dwóch nauczycieli otrzyma 22 godziny, jedna 12, a dla 1 zabrakło godzin. Ta pani w przydziale otrzyma świetlicę szkolną (nadmieniam, że ta pani nabyła też prawa emerytalne). Pytanie moje jest następujące: czy z mojej strony jest wszystko zgodne z prawem? Nauczycieli zapoznam na zebraniu z tym przydziałem. Ta pani jest bardzo roszczeniowa i wiem, że będzie walczyła. Bardzo proszę o szybką odpowiedź.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 4 maja 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Z pytania wynika, że szkoła w  roku szkolnym 2016/2017 ma do dyspozycji  2x22+12 = 56 godzin zajęć wychowania fizycznego tj. 3 pełne etaty po 18 godzin + 2 godziny ponadwymiarowe.  Zgodnie z zapisami art. 13a ust. 2 ustawy o systemie oświaty obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne w ciągu tygodnia.  Dodatkowo zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dają  dyrektorowi szkoły możliwość przygotowania propozycji zajęć do wyboru przez uczniów. Zatem przy planowaniu godzin na rok szkolny 2016/2017 należy sprawdzić możliwość zatrudnienia trzech nauczycieli w pełnym wymiarze. Przydział określony w pytaniu - dwóch nauczycieli po 22 godziny i jeden 12 godzin – może zostać zakwestionowany przez sąd pracy.

Jednemu z nauczycieli (dla którego zabraknie godzin) proponuje się przydział obowiązków wychowawcy świetlicy. W pytaniu nie określono czy mamy do czynienia z nauczycielem zatrudnionymi na podstawie mianowania, czy na podstawie umowy o pracę. W zależności bowiem od sposobu zatrudnienia, sposób zmiany stanowiska przedstawia się inaczej. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania zastosowanie ma instytucja przeniesienia  wynikająca z art. 18 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, zaś w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę instytucja porozumienia albo wypowiedzenia zmieniającego określona w Kodeksie pracy. Na zaproponowane zmiany nauczyciel może zareagować pozytywnie lub negatywnie. Nie jest możliwe ich dokonanie bez jego akceptacji.

Podsumowując: dyrektor wysyła pismo do nauczyciela (można wykorzystać wzór z załącznika) o przeniesienie z urzędu, ze względu na brak godzin. Jeśli nauczyciel nie przyjmie takiego rozwiązania, dyrektor stosuje art. 20 KN - zwolnienie z przyczyn organizacyjnych.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj