Dodaj do schowka Usuń z schowka

Statut szkoły podstawowej

Proszę o przykładowy statut szkoły podstawowej, który będzie zawierał aktualne zmiany prawa oświatowego.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 23 czerwca 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Na ten moment opracowany statut szkoły podstawowej obejmuje jedynie akty prawne obowiązujące na dzień 20 czerwca br.:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59).
  • Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017r. poz. 649).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2016 r. poz. 283 z późn. zm.).

Nie są to jednak wszystkie jakie będzie trzeba uwzględnić w nowym statucie dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Część bowiem aktów prawnych zostanie opublikowana w okresie wakacyjnym. Nowy statut warto zatem przygotować uwzględniając już wszystkie zmiany prawne (ostateczny termin na przyjęcie nowego statutu to 30 listopada br.) lub - jeśli powstanie teraz, należy dokonać korekty zapisów w statucie szkoły jeśli pojawią się kolejne przepisy dostosowujące organizacje szkół do nowego ustroju szkolnego.

 

Jeżeli 8-letnia szkoła podstawowa obejmuje oddział roczny przygotowania przedszkolnego lub oddziały wygaszanego gimnazjum, należy to uwzględnić w nowym statucie.

W przypadku statutów szkoły podstawowej zostały zachowane kompetencje rady szkoły i rady pedagogicznej w zakresie uchwalania statutów.  Wszelkie zmiany w statucie należy wprowadzać uchwałą rady szkoły lub rady pedagogicznej, jeśli w szkole nie funkcjonuje rada szkoły.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj