Dodaj do schowka Usuń z schowka

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu

Proszę o przykładowe procedury i arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu w świetle najnowszych przepisów.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 14 sierpnia 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole, innych formach wychowania przedszkolnego nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego wchodzi w życie od roku szkolnego 2017/2018. W związku z powyższym dyrektor przedszkola powinien:

  • dokonać diagnozy potrzeb przedszkola i oceny poziomu jego gotowości do wdrożenia nowej podstawy programowej, uwzględniając przy tym także sprawy dotyczące organizacji pomieszczeń, wyposażenia w pomoce dydaktyczne, realizacji ramowego rozkładu dnia itp.;
  • dokonać oceny wyboru przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego (np. czy program obejmuje całość podstawy programowej);
  • włączyć do nadzoru pedagogicznego zadania związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej;
  • ustalić sposób prowadzenia dokumentacji (plany pracy, arkusz analizy jakościowej realizacji podstawy programowej, dokumentacja diagnoz i obserwacji pedagogicznych).

Nie ma potrzeby opracowywania oddzielnej procedury monitorowania realizacji podstawy programowej. Zadanie to należy ująć w planie nadzoru na rok szkolny2017/2018. Z projektu rozporządzenia MEN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego wynika, że plan nadzoru opracowywany przez dyrektora ma obejmować:

  • przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz terminy jej przeprowadzania,
  • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki,
  • plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,
  • zakres monitorowania.

Dyrektor zgodnie z zapisami projektowanego rozporządzenia będzie mógł realizować zadania nadzoru pedagogicznego między innymi poprzez obserwację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności podejmowanych w celu realizacji zadań statutowych szkoły prowadzonych przez nauczycieli, czy też monitorując działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły poprzez zbieranie i analizę informacji.

O wprowadzeniu obowiązków wynikających z projektu rozporządzenia będziemy szczegółowo informować po jego podpisaniu i opublikowaniu.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj