Dodaj do schowka Usuń z schowka

Statut

Czy w oddziałach wychowania przedszkolnego w 5-ciu godzinach przeznaczonych na realizację podstawy programowej można zaplanować dla dziecka zajęcia rewalidacyjne? Czy zapisy nowego statutu (uchwalonego do 30.11.2017) mogą na to zezwolić?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 9 listopada 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które między innymi:

  • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

  • z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

W przepisach, które obowiązują od 1 września 2017 r., nie ma rozstrzygnięć dotyczących czasu realizacji zajęć rewalidacyjnych lub innych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie ma również przepisu, który regulowałby czas realizacji podstawy programowej. Zatem w czasie pobytu dziecka w przedszkolu (nie krótszym niż 5 godzin) powinny być zrealizowane wszystkie działania na jego rzecz. Tych spraw nie reguluje statut przedszkola tylko poniższe przepisy.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj