Dodaj do schowka Usuń z schowka

Urlop uzupełniający

Nauczycielka przebywa na urlopie rodzicielskim do dnia 7 lutego 2018 r. Ferie zimowe dla woj. pomorskiego trwają od 29.01.2018 do 11.02.2018. Z uwagi na fakt, że ferie zimowe pokrywają się z urlopem rodzicielskim, proszę o informację od którego dnia mogę zacząć liczyć urlop uzupełniający? (bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, tj. od 08.02.2018r.?) Dodam jeszcze, że pracownica będzie prawdopodobnie korzystała bezpośrednio po urlopie uzupełniającym z urlopu wychowawczego i z pewnością nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego letniego.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 8 stycznia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Z zapisów ustawy Karta Nauczyciela wynika, że:

  • nauczyciele zatrudnieni w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, mają prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela),
  • nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 65 ustawy Karta Nauczyciela),
  • w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).

Przyjmuję, że nauczycielka nie wykorzystała urlopu za rok 2017 (urlop macierzyński i rodzicielski) i w dniu 1. 01. 2018 r. nabyła prawo do urlopu za rok 2018.

Przykładowe rozwiązanie:

  • urlop rodzicielski do 7.02.2018 r.,
  • urlop bieżący za rok 2018 od 8.02.2018 r.  do 11.02.2018 r. (urlop uzupełniający nie może się pokrywać z urlopem bieżącym),
  • urlop uzupełniający za rok 2017 r. (7 x 8 tyg. = 56 dni) od 12.02.2018 r. do 8.04.2018 r.,
  • zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni na dziecko w wieku do 14 lat w dniach 9 i 10.04.2018 r. (art. 67e ust.1 ustawy Karta Nauczyciela),
  • urlop wychowawczy od 11.04.2018 r. do dnia zakończenie zajęć szkolnych w roku powrotu z urlopu wychowawczego (art. 67c ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela),
  • ferie letnie (urlop nauczyciela) w roku powrotu z urlopu wychowawczego,
  • 1 września ……. r. powrót do pracy.
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj