Dodaj do schowka Usuń z schowka

Ocena dyrektora

Proszę o informację czy obecnie mogę wnioskować o dokonanie mojej oceny pracy jako dyrektora? Czy będzie ona ważna ponieważ za półtora roku będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 9 stycznia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Dyrektor na swój wniosek może wystąpić o dokonanie oceny pracy. Regulują to przepisy:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2035 z późn. zm.).

Wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017 r. poz. 2203) od 1.09.2018 r. wprowadza zmiany w ustawie Karta Nauczyciela dotyczące oceny pracy nauczycieli (także dyrektorów). Przewiduje się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz konieczne będzie zaktualizowanie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Zatem na pytanie dotyczące ważności „starej” oceny trudno teraz jednoznacznie odpowiedzieć. Osobiście wystąpiłbym o ocenę pracy po ukazaniu się nowych przepisów tj. prawdopodobnie po dniu 1.09.2018 roku.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj