Dodaj do schowka Usuń z schowka

Nauczanie indywidualne

Dzień dobry, czy dyrektor szkoły na wniosek rodzica z załączonym orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania zezwala na nauczanie wydaniem decyzji (nagłówek Decyzja nr.....) czy wydaniem zezwolenia (nagłówek Zezwolenie nr....)? Czy to samo dotyczy indywidualnego toku nauki?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 3 kwietnia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Indywidualne nauczanie

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe (art. 127 ust. 16) dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. Organizując dla ucznia indywidualne nauczanie, może wydać decyzję kierowniczą (nie administracyjną). Poniżej przykład takiej decyzji kierowniczej.

 

Indywidualny tok nauki

Art. 115 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe brzmi: „Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej”. Poniżej przykład udzieleniu zezwolenia na indywidualny tok nauki.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj