Poznań, 3 kwietnia 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Tryb nadania imienia szkole określony jest w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli:

Przykładowa procedura nadania imienia szkole.

  1. Poszukiwanie patrona (np. ogłoszenie konkursu na imię szkoły).
  2. Przedstawienie nauczycielom, rodzicom i uczniom nowego patrona szkoły.
  3. Podjęcie uchwały (RSz albo RP, RR i SU) o nadanie imienia.
  4. Opracowanie harmonogramu czynności związanych z pogłębieniem przez dzieci wiedzy o patronie.
  5. Złożenie wniosku do organu prowadzącego (poniżej przykład wniosku o nadanie imienia szkole).
  6. Wydanie przez organ prowadzący decyzji o nadaniu imienia.
  7. Opracowanie harmonogramu czynności związanych z przygotowaniem uroczystości nadania imienia.
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski