Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zmiana warunków zatrudnienia

Witam. Mam pytanie, czy wobec nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w wygaszanym gimnazjum na umowę o pracę na czas nieokreślony na 9/18 etatu, któremu dyrektor chce od przyszłego roku szkolnego zmniejszyć zatrudnienie do 2/18 etatu ma zastosowanie art. 225 ust. 1 przepisów przejściowych wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe? Czy takiemu nauczycielowi należy się przejście w stan nieczynny? Art. ten w ust. 1 mówi o " braku możliwości zatrudnienia". Czy chodzi o zatrudnienie w ogóle, czy zatrudnienie na dotychczasowych warunkach?. Według mnie szkoła ma możliwość zatrudnienia tego nauczyciela, tylko w mniejszym wymiarze czasu pracy i należy z nim podpisać porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę, bądź wręczyć wypowiedzenie zmieniające warunki umowy. Proszę o radę czy mój tok myślenia i interpretowania art. 225 jest słuszny.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 2 sierpnia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W przypadku nauczycieli gimnazjum zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć w celu dalszej redukcji etatu należy zastosować wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające). Możliwe jest także porozumienie stron (tzw. porozumienie zmieniające). Art. 225 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe mówi wyraźnie o „braku możliwości zatrudnienia”.  W opisanym przypadku istnieje możliwość dalszego zatrudnienia w wymiarze 2/18.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj