Poznań, 31 sierpnia 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Załączony Regulamin oceny pracy nauczycieli wraz z wskaźnikami obowiązuje od 1 września 2018 r. Należy dostosować go - zwłaszcza wskaźniki oceny pracy nauczyciela - do specyfiki placówki i zatrudnianych w niej osób.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski