Poznań, 31 sierpnia 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Przepis art. 6a ust. 14 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) nie nadaje opiniom związku zawodowego i rady pedagogicznej mocy wiążącej. Na dyrektorze spoczywa tylko obowiązek zasięgnięcia takich opinii. Dyrektor wprowadza od 1.09.2018 r. regulamin określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela niezależnie od treści tych opinii.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski