Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dodatek stażowy

W latach 2005-2007 pracowałem jako nauczyciel w pełnym wymiarze godzinowym. Następnie zostałem żołnierzem zawodowym i do chwili obecnej pracuję w wojsku. Od września tego roku (tj. 2018) rozpocząłem dodatkową pracę w szkole w wymiarze 13/18 etatu jako nauczyciel. Czy w takich okolicznościach mogę ubiegać się o dodatek stażowy w szkole wynikający z poprzednich lat pracy?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 1 października 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczycielom przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia, uprawniające do dodatków za staż pracy określił Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za staż pracy - nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym nauczyciel jest jednocześnie (równolegle) zatrudniony.

Zatem w przypadku opisanym w pytaniu do stażu pracy w szkole zostanie zaliczony tylko okres pracy 2005-2007.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj