Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zwrot kosztów podróży

Czy nauczycielowi przysługuje zwrot kosztów podróży w przypadku, gdy dyrektor złożył wniosek o weryfikację orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia do WOMP?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 15 października 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Z ustawy Karta Nauczyciela wynika, że skierowanie do lekarza medycyny pracy na badanie poprzedzające orzeczenie w sprawie udzielenia takiego urlopu dla poratowania wystawia nauczycielowi dyrektor szkoły. Szkoła ponosi także koszty takich badań. Zatem nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. W mojej ocenie, jeżeli WOMP wzywa nauczyciela do stawienia się na badania lekarskie, to dyrektor powinien go zwolnić w tym celu od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i dokonać zwrotu kosztów podróży.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj