Dodaj do schowka Usuń z schowka

Pensum kształcenia zawodowego praktycznego w technikum

Czy po reformie edukacyjnej z 2012 wszystkie godziny Kształcenia Zawodowego Praktycznego w technikum są równoznaczne z zajęciami praktycznymi (będącymi obok praktyk zawodowych częścią praktycznej nauki zawodu?). Inaczej formułując pytanie: jakie jest pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego w technikum? Proszę o odpowiedź, gdyż pomimo moich pism do MEN i Departamentu Kształcenia Zawodowego nie uzyskałam jednoznacznej odpowiedzi.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 17 października 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W ustawie - Karta Nauczyciela wyodrębniono dwie grupy nauczycieli, dla których odrębnie określono wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami (tzw. pensum):

  • nauczyciele przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – 18 godzin zajęć tygodniowo,
  • nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 22 godziny zajęć tygodniowo.

W mojej opinii należy przyjąć zasadę, że jeżeli uczeń pracuje na szkoleniowym stanowisku pracy i wykonuje pracę w sytuacji rzeczywistej, właściwej dla danego zawodu pod kierunkiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu, to pensum tego nauczyciela wynosi 22 godziny. W pozostałych przypadkach obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (tzw. pensum) wynosi 18 godzin, a zajęcia trwają 45 minut.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj