Dodaj do schowka Usuń z schowka

Pensum nauczyciela technikum w kształceniu praktycznym.

Starostwo Powiatowe w Płońsku dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych w kształceniu zawodowym praktycznym (technik ekonomista, technik informatyk itp) ustaliło pensum 22 godz w tygodniu (w wielu Starostwach jest to 18 godzin) i nie reaguje na argumenty przedstawione w Państwa artykule. Rozumiem, że pozostaje Sąd Pracy. Czy grupa nauczycieli może wystąpić przeciwko Starostwu Powiatowemu? Pracodawcą jest tu Dyrektor szkoły.

Gabriela Chmielecka

Poznań, 17 października 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Należy pamiętać o tym, że bardzo indywidualna jest interpretacja, w jaki sposób rozróżnić zajęcia teoretyczne od praktycznych. Przepisy nie są bowiem jednoznaczne i w praktyce należałoby każde zajęcia rozpatrywać indywidualnie. Zatem to, że sytuacja może się różnić w poszczególnych szkołach, nie jest błędem.

Odnosząc się bezpośrednio do pytania, istotna jest kwestia tego, czy wytyczne odnośnie pensum ze starostwa (czyli organizacji roku szkolnego) sporządzone zostały w formie pisemnej. I to na ich podstawie dyrektor szkoły opracował arkusz organizacyjny. Jeśli tak, to rozwiązaniem może być wystąpienie Związków Zawodowych (które przecież opiniowały arkusz organizacyjny) do wojewody z wnioskiem o rozpatrzenie w trybie nadzoru zarządzenia starosty na temat wytycznych organizacji roku szkolnego. Wojwoda może zweryfikować czy wytyczne starostwa były prawidłowe i jeśli nie - to uchylić to zarządzenie.

 

Jeśli wytyczne starostwa nie zostały sporządzone w formie zarządzenia (w formie pisemnej), to każdy nauczyciel z osobna może wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Stroną tutaj pozostaje dyrektor szkoły - jako pracodawca.

 

z poważaniem
Gabriela Chmielecka
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj