Dodaj do schowka Usuń z schowka

Fotografowanie

Czy dyrektor może wprowadzić na terenie szkoły zakaz fotografowania i nagrywania? Zdarza się że rodzice fotografują i nagrywają dzieci (nie tylko swoje i nauczycieli) podczas uroczystości szkolnych. Następnie zdjęcia te publikują na portalu społecznościowym.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 24 października 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Nie ma formalnego zakazu wykonywania zdjęć na terenie szkoły, ale publikowanie ich na portalu społecznościowym już wymaga zgody. Kwestie rozpowszechniania wizerunku reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w art. 81 ustanawia zasadę, iż rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody przedstawionej na nim osoby. Zgoda taka nie jest wymagana od osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Podobne wskazania znajdują się w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), tzw. RODO, gdzie mowa jest o tym, że robiący zdjęcia musi podjąć odpowiednie środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, czyli rozpowszechnieniem zdjęcia przez podmiot nieuprawniony do przetwarzania czyjegoś wizerunku.

Dyrektor szkoły lub inna osoba uprawniona może poprosić osoby uczestniczące w uroczystości szkolnej o nierobienie zdjęć. Niezastosowanie się do tej prośby może zostać uznane za naruszenie miru domowego określonego w art. 193 Kodeksu karnego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj