Dodaj do schowka Usuń z schowka

Długotrwałe zwolnienie lekarskie wicedyrektora szkoły

Czy wicedyrektorowi szkoły, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, przysługuje co miesiąc dodatek funkcyjny i motywacyjny? Czy dodatek funkcyjny i motywacyjny należy przydzielić nauczycielowi, który będzie zastępował wicedyrektora?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 8 listopada 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W okresie przebywania wicedyrektora na długotrwałym zwolnieniu lekarskim nie wypłacamy oddzielnie dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego, natomiast wchodzą one do podstawy wymiaru jego zasiłku chorobowego. Zgodnie z przepisami w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy ustalany na podstawie odrębnych przepisów. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (oraz analogicznie wynagrodzenia chorobowego) przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu.

W sytuacji, gdy w szkole długotrwale nieobecny jest wicedyrektor, dyrektor szkoły może powierzyć czasowo stanowisko wicedyrektora innemu nauczycielowi (obowiązują takie same zasady i tryb jak przy powołaniu nowego wicedyrektora).  Tak powołany wicedyrektor ma prawo do dodatku funkcyjnego i ewentualnie wyższego dodatku motywacyjnego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj