Dodaj do schowka Usuń z schowka

Urlop uzupełniajacy

Nauczyciel przebywał na l-4 od 14.08.2017 r. do 24.08.2017 r. i od 25.08.2017 r. - 27.08.2017 r. Wykorzystał ferie zimowe. Proszę o informację, czy należy się urlop uzupełniający. Bardzo proszę o rozpisanie jak to się oblicza.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 15 listopada 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W opisanym przypadku nauczyciel wykorzystał 14 dni urlopu w ferie zimowe oraz 55 dni w ferie letnie (7 dni czerwiec, 31 dni lipiec, 13 + 4 sierpień), czyli więcej niż 56 dni urlopu wypoczynkowego (8 tyg. x 7 dni). Zatem urlop uzupełniający nie przysługuje.

Art. 66 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela brzmi:

„W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.”

Zgodnie z tym zapisem urlop uzupełniający obliczmy wg następującego wzoru:

Urlop uzupełniający za dany rok kalendarzowy = 56 dni – urlop wykorzystany w danym roku kalendarzowym.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj