Dodaj do schowka Usuń z schowka

Nadanie imienia i sztandaru

Witam. W czerwcu planujemy nadanie imienia i sztandaru szkole. Czy na wniosku do organu prowadzącego ujmujemy, że dotyczy on nadania imienia i sztandaru, czy wystarczy tylko wniosek o nadanie imienia, czy potrzebny jest osobny o nadanie sztandaru? Czy uchwały w załącznikach mają też dotyczyć nadania sztandaru, czy tylko imienia?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 30 listopada 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Organ prowadzący nie nadaje sztandaru szkole, ale może go ufundować. Ufundować sztandar mogą także inne instytucje lub organizacje działające na rzecz szkoły (np. stowarzyszenie przyjaciół szkoły …, fundacja …, rada rodziców itp.). Brak jest także uregulowań dotyczących wyglądu sztandaru szkoły. Art. 98 ust.1 pkt 26 ustawy Prawo oświatowe określa wyłącznie, że statut szkoły zawiera warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione.

Natomiast tryb nadania imienia szkole określony jest w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli:

  • szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego;
  • wniosek zawiera uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona szkoły oraz określa plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości;
  • organ prowadzący szkołę rozpatruje wniosek w terminie 60 dni.

Zatem do organu prowadzącego składamy wyłącznie wniosek o nadanie imienia szkole.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCENA PORADY

OCENA
PORADY
5
.00

Wyszukaj