Dodaj do schowka Usuń z schowka

Urlop szkoleniowy

Dzień dobry, Jestem czynnym nauczycielem i w tym roku - dokładnie w marcu - będę podchodzić do obrony pracy magisterskiej. Czy z tego tytułu mogę ubiegać się w swojej placówce o urlop tzw. szkoleniowy i czy będzie to urlop płatny? Dodam, że jestem nauczycielem angielskiego, a kończę studia magisterskie z psychologii, niezlecone przez pracodawcę.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 13 grudnia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z art. 68 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela Minister Edukacji Narodowej określił uprawnienia nauczyciela do urlopu szkoleniowego w rozporządzeniu z 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania. Przepisy te mają wyłącznie zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć oraz odbywających studia wyższe lub kształcących się w zakładach kształcenia nauczycieli na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły.

Warto też w tym miejscu przytoczyć art.  1031 § 1 ustawy Kodeks pracy: „Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.”

Zatem w opisanej w pytaniu sytuacji brak jest podstaw prawnych do udzielenia urlopu szkoleniowego. Można ewentualnie ubiegać się o udzielenie urlopu bezpłatnego z innych ważnych przyczyn. Dyrektor nie ma jednak obowiązku jego udzielenia.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj