Dodaj do schowka Usuń z schowka

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Nauczyciel szkoły podstawowej, który jest przedstawicielem Zarządu Oddziału ZNP był wcześniej przez kilka lat członkiem Komisji Socjalnej, która rozpatrywała dokumenty związane z przydziałem świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły i emerytów. W związku z ogromem pracy (115 uprawnionych do korzystania z ZFŚS) od roku zrezygnował z pracy w Komisji Socjalnej. Następnie nie podając celu złożył do dyrektora szkoły pismo o treści " Proszę o udostępnienie mi dokumentacji dotyczącej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za rok 2018". Czy dyrektor szkoły powinien udostępnić nauczycielowi dokumentację ZFŚS? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej, w jakiej formie i jakie dokumenty a co z (RODO).

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 19 grudnia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie wynika obowiązek powołania komisji socjalnej. Taki organ kolegialny może jednak funkcjonować, jeżeli to wynika z Państwa regulaminu zfśs.  Ma on wyłącznie charakter doradczo-opiniotwórczy i służy pomocą techniczną (przyjmowanie wniosków, przygotowywanie umów dotyczących zasad udzielania pożyczek z funduszu, itp.). Nie ma on uprawnień do podejmowania decyzji. Decyzje dotyczące świadczeń z zfśs podejmuje wyłącznie dyrektor w porozumieniu z zakładową organizacją związków zawodowych (dla ZNP, zgodnie z jego statutem, jest to zarząd oddziału).

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawą o związkach zawodowych (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych) uzgodnieniu podlegają:

  • regulamin zfśs,
  • podział środków zfśs na poszczególne rodzaje działalności (tzw. preliminarz wydatków),
  • wszystkie decyzje dotyczące przyznania lub odmowie przyznania świadczenia socjalnego.

W opisanej w pytaniu sytuacji należy pisemnie poprosić nauczyciela o podanie podstawy prawnej do udostępnienia dokumentacji zfśs (np. ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o związkach zawodowych).

W ramach stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej dyrektor musi udostępnić: regulamin zfśs z załączonym preliminarzem wydatków. Natomiast dane dotyczące indywidualnych świadczeń z zfśs osób uprawnionych nie mają charakteru informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w ramach stosowania tej ustawy.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj