Dodaj do schowka Usuń z schowka

Przestrzeganie zapisów statutu szkoły

Jakie konsekwencje powinien wyciągnąć dyrektor szkoły wobec nauczyciela nie stosującego się do zapisów Statutu szkoły dotyczących wewnątrzszkolnych zasad oceniania uczniów?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 5 lutego 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Nauczyciel podlega odpowiedzialności:

  • dyscyplinarnej wynikającej z uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6 Karty Nauczyciela (art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela),
  • pracowniczej wynikającej z naruszeń porządku i dyscypliny pracy (art. 108 Kodeksu pracy w związku art. 75 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Z art. 6 pkt 1 ustawy Karty Nauczyciela wynika, że nauczyciel ma rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem. Zatem w opisanym przypadku dyrektor szkoły może wystąpić o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela naruszającego postanowienia statutu szkoły (szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj