Dodaj do schowka Usuń z schowka

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

W związku z wprowadzeniem od 01 września 2019 r. liceum ogólnokształcącego - 4-letniego mam pytania: 1. Czy w liceum 4-letnim z dniem 01.09.2019 r.można prowadzić oddział Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jeszcze po gimnazjum - 3-letnie. 2. Czy absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli uczyć się w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy II.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 26 lutego 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Ad. 1.

Od 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 prowadzone będą w nim klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, aż do ukończenia cyklu kształcenia. Rok 2022/2023 będzie ostatnim rokiem szkolnym w którym ukończą kształcenie absolwenci dotychczasowego trzyletniego liceum dla dorosłych. Słuchacze semestrów pierwszego i drugiego w klasach I-III, którzy nie otrzymali promocji na następny semestr mają możliwość kontynuowania nauki na odpowiednich semestrach klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzamy postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (absolwenci gimnazjum) i do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej).  Od 1 września 2020 r. nie będzie klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (nie będzie rekrutacji do tego typu szkoły) a w latach następnych kolejnych klas.

 

Ad. 2. Zgodnie z zapisem art. 141 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia, można przyjąć do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Zatem absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy.

Szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednego typu szkół regulują dwa rozporządzenia:

  • z 2015 r. dotyczy szkół „starego” typu,
  • z 2017r. dotyczy szkół „nowego” typu.
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj