Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zwalnianie pracowników niepedagogicznych w szkole

Bardzo proszę o przesłanie przykładowej procedury zwalniania pracowników niepedagogicznych w szkole z kryteriami doboru do zwolnienia.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 21 lutego 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Procedura zwalniana pracowników określona jest w przepisach Kodeksu pracy (art. 30 § 1 k.p.). Natomiast wybór pracownika do zwolnienia powinien być dokonany przy zastosowaniu kryteriów obiektywnych, niedyskryminujących, jasnych i czytelnych dla pracowników. Opracowanie kryteriów do zwolnienia jest obowiązkowe w przypadku zwolnienia grupowego. W przypadku indywidualnych zwolnień nie ma takiego obowiązku.

Warto jednak pamiętać, że Sąd Najwyższy w wyroku z 13 września 2016 r. I PK 30/16 wskazał, iż obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika o zastosowanych wobec niego kryteriach doboru do zwolnienia. Informacja taka powinna trafić do pracownika najpóźniej w momencie wręczenia mu wypowiedzenia. Może być zamieszczona w piśmie o zwolnieniu, dodatkowym piśmie albo udzielona ustnie.

Przykładowe kryteria typowania pracowników do zwolnienia:

  • przydatność pracownika do pracy (jakość jego pracy, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe),
  • dyscyplina pracy (odmowa wykonywania poleceń służbowych, brak sumienności, spóźnienia, wcześniejsze opuszczanie stanowiska pracy),
  • długotrwałe nieobecności w pracy zakłócające w funkcjonowanie szkoły,
  • staż pracy (ogółem, w oświacie, w danej szkole),
  • sytuacja osobista i rodzinna pracownika.

Pracodawca powinien wziąć pod uwagę wszystkie kryteria, które mają istotny wpływ na wytypowanie pracownika do zwolnienia.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj