Dodaj do schowka Usuń z schowka

Czy można połączyć klasę pierwszą z drugą jak jest mało dzieci?

Witam, czy można połączyć klasę pierwszą z drugą jak jest mało dzieci? Są 3 osoby, które kwalifikuje się do pierwszej klasy, a obecnie w klasie pierwszej są 4 osoby. Czy poradnia może cofnąć te dzieci, żeby jeszcze rok chodziły do zerówki?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 1 kwietnia 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Z przepisu art. 96 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe wynika, że w szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

W szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I, z tym że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I (art. 96 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe).
Klasy łączone w roku szkolnym 2019/2020 należy tworzyć na zasadach określonych w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Przepisy prawa nie określają minimalnej liczby uczniów w klasie. Dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły podstawowej, mają prawo nauki w tej szkole, nawet jeśli do klasy pierwszej zgłosi się tylko jeden kandydat. W opisanej w pytaniu sytuacji powinna zostać utworzona klasa pierwsza z liczbą uczniów 3. Wtedy można zorganizować nauczanie w klasach łączonych - klasy I i II.

Oczywiście rodzice mają prawo wnioskować o odroczenie obowiązku szkolnego (potrzebna jest opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną). O odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego o jeden rok decyduje dyrektor szkoły podstawowej publicznej, w obwodzie której mieszka dziecko. Dziecko, któremu odroczono o rok edukację w pierwszej klasie powinno kontynuować przygotowanie przedszkolne.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj