Dodaj do schowka Usuń z schowka

Świadectwo ukończenia szkoły podstawej

Witam, czy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej umieszcza się przedmioty, które skończyły się w klasie 6 (technika), 7 (muzyka, plastyka)?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 28 marca 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Tak. Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć (§ 7 ust.3 rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Na klasyfikację końcową składają się (art. 44f ust.5 ustawy o systemie oświaty):

  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz
  • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj