Dodaj do schowka Usuń z schowka

Jak pracują nauczyciele niestrajkujący w czasie strajku?

W związku z trwającym w szkole strajkiem nauczycieli i organizowanymi przez szkołę zajęciami opiekuńczymi prosimy o wykładnię prawną: 1) W jakim wymiarze czasu pracy w tym czasie pracują nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku a są zatrudnieni w wymiarze 26/26, 22/22,20/20,18/18? 2) Czy są to zajęcia zegarowe (60 min.) czy zajęcia lekcyjne (45 min.)?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 24 kwietnia 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień (art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela). Godzina pracy każdego nauczyciela trwa 60 minut (nie należy mylić z długością trwania zajęć dla ucznia). Nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku pozostają do dyspozycji dyrektora przez okres nie krótszy niż wynikający z ich planu zajęć (lekcji). W tym czasie mogą zostać zobowiązani do opieki nad uczniami lub wykonywania innych zadań statutowych szkoły. Ponadto w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej (art. 42 ust. 2b pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj