Dodaj do schowka Usuń z schowka

Ile godzin należy odjąć od wynagrodzenia za okres strajku

Ile należy policzyć godzin za czas strajku? Czy liczyć tylko godziny z pensum ( np. pensum18 tj. 3,6 na 1 dzień), czy pensum + godziny ponadwymiarowe ( godziny które faktycznie w danym dniu nauczyciel miał do zrealizowania ) skoro godziny ponadwymiarowe są płatne po ich zrealizowaniu ( na koniec każdego miesiąca)?, jak obliczyć godziny jęśli pełnoetatowy nauczyciel (wymiar 18/18) w dniu strajku miał do zrealizowania zgodnie z przydziałem czynnośći np. 1 godzinę dydaktyczną, W jakim okresie rozliczeniowym należy to czynić, ustalonym przez organ prowadzący szkołę, czy w okresie miesięcznym.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 25 kwietnia 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Wypłata wynagrodzenia zasadniczego:

Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie z góry na początku miesiąca pracy. Jeżeli nauczyciel nie świadczył pracy w odpowiednim wymiarze, to z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Za okres strajku wynagrodzenie nauczycielom nie przysługuje (art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Należne im wynagrodzenie powinno być pomniejszone o kwotę stanowiącą iloczyn niezrealizowanych godzin oraz stawki za godzinę przeliczeniową danego nauczyciela.

Wypłata dodatków:

W regulaminach ustalonych przez organy prowadzące należy szukać postanowień dotyczących zachowania prawa (lub braku) do dodatku za okres, za który nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie. Zazwyczaj regulaminy nie przewidują zachowania prawa do dodatków za dni, w których nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia zasadniczego. W takim przypadku za każdy dzień strajku nauczyciel nie otrzymuje dodatków.

Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe:

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciel otrzymuje z dołu na koniec miesiąca. Za czas strajku nauczyciel nie otrzyma również wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, których nie zrealizował.

 

Z racji jednak na bardzo różne interpretacje prawa (niektóre skrajnie inne od powyższej), warto skonsultować kwestię wypłat z organem prowadzącym.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj