Dodaj do schowka Usuń z schowka

Praca nauczyciela niestrajkującego w okresie strajku nauczycieli w szkole

W związku z trwającym w szkole strajkiem nauczycieli i organizowanymi przez szkołę zajęciami opiekuńczymi prosimy o wykładnię prawną: W jakim wymiarze czasu pracy w tym czasie pracują nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku? Czy można uznać, że pracują w ramach 40 godz. tygodnia pracy jeśli sprawują tylko opiekę nad dziećmi., a nauczyciele oddelegowani do prac w komisji egz. na jaki wymiar czasu pracy muszą być oddelegowani (w przypadku kiedy nauczyciel miał w tym dniu 2 godz. dydaktyczne, to jeśli pracował w komisji 5 godzin to należy mu wypłacić nadgodziny?)

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 24 kwietnia 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień (art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela). Godzina pracy każdego nauczyciela trwa 60 minut (nie należy mylić z długością trwania zajęć dla ucznia). Nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku pozostają do dyspozycji dyrektora przez okres nie krótszy niż wynikający z ich planu zajęć (lekcji). W tym czasie mogą zostać zobowiązani do opieki nad uczniami lub wykonywania innych zadań statutowych szkoły. Ponadto w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej (art. 42 ust. 2b pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj