Poznań, 4 czerwca 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Z art. 71 ustawy Karta Nauczyciela wynika, że

Zatem (jeżeli spełnione są inne warunki określone w przepisach):

  1. brak jest formalnej podstawy do odmówienia udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od 1.09.2019 r.,
  2. nauczyciel może skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia maksymalnie do dnia 30.11.2021 r. (3.12.2021 r. nabywa uprawnienia emerytalne)
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski