Dodaj do schowka Usuń z schowka

Pensum

Witam. Proszę o interpretację. Jestem zatrudniona w szkole ogólnodostępnej jako nauczyciel świetlicy oraz nauczyciel prowadzący rewalidację z uczniami mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności tyflopedagog, surdopedagog i oligofrenopedagog są nauczycielami szkół specjalnych. Rewalidacja znajduje się w ramowym planie nauczania. Rewalidacja to nie pomoc psychologiczno pedagogiczna. Jak powinien być liczony mój etat i godziny ponadwymiarowe? Czy pensum tyflopedagoga, surdopedagoga i oligofrenopedagoga określa art. 42.3. lp. 3? Czy jest jasna interpretacja takich sytuacji? W Karcie Nauczyciela istnieje luka bądź dyrektorzy szkół różnie interpretują zapis art. 42 ust. 3 lp. 3 KN. Nie wyszczególnia się w nim nauczycieli przedmiotów (matematyka, biologia, ...). W szkole usłyszałam: "zajęcia rewalidacji nie mają odrębnie określonego pensum". Przedmiot nie ma pensum. Czy nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacji w szkole ogólnodostępnej z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje je z pensum 18 godz.? Co w sytuacji gdy nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia rewalidacji w szkole ogólnodostępnej? Organ prowadzący nie ma podstaw do ustalania pensum ww. nauczycielom uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Interpretacja powinna być jedna. W szkołach dyrektorzy różnie interpretują takie lub podobne sytuacje. Jak powinno być? Jakie jest moje pensum?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 29 sierpnia 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Nie ma jasnej interpretacji takiej sytuacji. W mojej ocenie, nieprawidłowe byłoby powierzenie zajęć rewalidacyjnych w ramach pensum 26-godzinnego wychowawcy świetlicy.

Według mnie, w opisanym przypadku należy:

  • przydzielić nauczycielowi świetlicy drugie stanowisko pedagogiczne nauczyciela - specjalisty w ramach pensum określonego przez organ prowadzący na poziomie nie wyższym niż 22 godziny,
  • dla zajmowanego stanowiska (nauczyciel świetlicy – pensum 26 godzin, nauczyciela-specjalisty – pensum 22 godziny) należy wyliczyć tzw. pensum łączone.

Warto pamiętać, że decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki podejmuje dyrektor szkoły, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Nauczyciel nie zgadzając się z decyzją dyrektora może dochodzić roszczeń w sądzie pracy.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj