Poznań, 11 września 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Obecnie ocenianie w szkołach regulują poniższe rozporządzenia:

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski