Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zmiana statutu

Dzień dobry. Chcielibyśmy dokonać zmian w statucie szkoły. Czy można to wprowadzić jako tekst jednolity czy musi być aneks? Czy RP podejmuje uchwałę w związku ze zmianami?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 19 listopada 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zmiana (nowelizacja) statutu polega na:

 • uchyleniu niektórych jego przepisów,
 • zastąpieniu niektórych jego przepisów, przepisami o innej treści lub brzmieniu,
 • dodaniu do niego nowych przepisów.

Stosujemy w tym wypadku następującą procedurę:

 • przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu zmian statutu,
 • uchwalenie zmian przez radę szkoły, a w przypadku jej braku przez radę pedagogiczną - uchwalenie zmian do statutu przez odpowiedni organ następuje w formie uchwały, tryb głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w statucie powinien być określony w regulaminie odpowiedniego organu szkoły np. rady pedagogicznej,
 • zasady konstrukcji uchwały jak i sposoby redagowania jej postanowień powinny zostać przygotowane zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Organ (np. rada pedagogiczna) dokonujący nowelizacji statutu szkoły powinien przestrzegać następujących zasad:

 • zmian w statucie szkoły dokonuje się w drodze odrębnej uchwały zmieniającej,
 • nowelizacja statutu nie powinna naruszać dotychczasowej struktury statutu, tzn. nie powinna ulec zmianie dotychczasowa numeracja i kolejność paragrafów oraz pozostałych jednostek redakcyjnych,
 • dokonywane zmiany ujmuje się w jednym paragrafie,
 • każdy znowelizowany paragraf statutu ujmuje się w odrębny punkt,
 • jeżeli w jednym paragrafie dokonuje się kilku zmian, to każdą z tych zmian oznacza się odrębną literą,
 • dodając nowy paragraf (ustęp lub punkt) między paragrafy (ustępy, punkty), do dodanego paragrafu, zachowując dotychczasową numerację należy dodać literę (np. § 12a, § 7b),
 • w przypadku dodawania paragrafu (ustępu lub punktu) po ostatnim z dotychczasowych, nadaje się kolejny numer,
 • dodanie słowa lub zmiana słowa w jednostce redakcyjnej (paragrafie, ustępie, punkcie, literze, tiret) powoduje, że nadaje się tej jednostce redakcyjnej nowe brzmienie.

W przypadku dużej liczby zmian, w praktyce szkolnej, często opracowywane są teksty ujednolicone statutów. Tekst statutu ujednolica się w celu ułatwienia korzystania z tego dokumentu. Druga możliwość to uchwalenie nowego statutu.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj