Poznań, 19 listopada 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Zmiana (nowelizacja) statutu polega na:

Stosujemy w tym wypadku następującą procedurę:

Organ (np. rada pedagogiczna) dokonujący nowelizacji statutu szkoły powinien przestrzegać następujących zasad:

W przypadku dużej liczby zmian, w praktyce szkolnej, często opracowywane są teksty ujednolicone statutów. Tekst statutu ujednolica się w celu ułatwienia korzystania z tego dokumentu. Druga możliwość to uchwalenie nowego statutu.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski