Dodaj do schowka Usuń z schowka

Usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole

Z uwagi na potrzebę realizacji obowiązku szkolnego lub na bezpieczeństwo dziecka szkoła może wpisać do statutu lub procedur szkolnych , że rodzic nieobecności dziecka w szkole w ciągłości powyżej 5 dni powinien usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim ?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 8 kwietnia 2020 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W opisanej sytuacji lepszym rozwiązaniem byłaby rozmowa z rodzicem i poinformowanie go o obowiązujących w szkole procedurach. Natomiast kiedy dyrektor szkoły podejrzewa rodzica o nadużywanie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, a tym samym – o naruszenie ciążącego na nim ustawowego obowiązku szkolnego, wówczas szkoła może zawiadomić odpowiednie organy, które powinny sprawdzić sytuację rodzinną dziecka.

W przypadku braku realizacji obowiązku szkolnego należy skierować do rodziców dziecka upomnienie zawierające wezwanie do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanych skutków, to należy wobec rodziców wszcząć działania egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj