Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zgłoszenie do OPS w przypadku nierealizacji obowiązku szkolnego

Czy szkoła może zgłosić do OPSu o wgląd w sytuację rodzinną w przypadku kiedy rodzic usprawiedliwia ustnie nieobecności dziecka w szkole powyżej ilości dni ustalonej w statucie szkoły?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 8 kwietnia 2020 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W związku z tym, że akty prawa wewnętrznego (statuty, regulaminy, procedury itd.) nie mogą pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi źródłami prawa (m.in. ustawy, rozporządzenia) nie ma możliwości dokonania proponowanego zapisu w statucie szkoły. Brak jest przepisów mogących stanowić podstawę prawną do wydania przez lekarza zaświadczenia lekarskiego (zwolnienia lekarskiego) dla usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko rodzic lub opiekun prawny (albo pełnoletni uczeń) jest uprawniony do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych, a nie lekarz.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj