Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zakres czynności pomocy nauczyciela

Dla dziecka uczęszczającego do klasy III SP (ogólnodostępnej) zatrudniono pomoc nauczyciela w wymiarze 4 godz. dziennie, czy Dyrektor może zlecić pracownikowi pomoc - obsługę czynności fizjologicznych ucznia (min. zmiana pieluch)? Uczeń zamieszkuje 2 km od szkoły, mama niepracująca.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 18 listopada 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Prawo oświatowe nie reguluje obowiązków pomocy nauczyciela. Osoba pracująca na tym stanowisku w szczególności współpracuje z nauczycielem w zakresie zapewnienia opieki uczniom. Jej zakres obowiązków może być różny w poszczególnych szkołach, uzależniony od potrzeb zarówno uczniów jak wymaganego wsparcia nauczyciela. Istotny jest wiek, stopień rozwoju i ewentualne niepełnosprawności dziecka. Jednym z obowiązków pomocy nauczyciela jest  spełnianie czynności opiekuńczych oraz wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk itp.). W określonych przypadkach może to być opieka higieniczna, w tym pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych. W skrócie mówiąc,  zadaniem takiej osoby jest pomoc dziecku w tym wszystkim z czym dziecko nie poradzi sobie samo.

Obowiązkiem dyrektora jest zapoznanie pracownika zatrudnionego na tym stanowisku z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami (art. 94 pkt 1 ustawy Kodeks pracy.). Przepisy nie nakładają obowiązku sporządzenia takiego zakresu czynności w formie pisemnej, ale zazwyczaj z takiej formy korzysta pracodawca. Jeżeli pracodawca w formie pisemnej określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę, to ten dokument powinien być umieszczony w aktach osobowych pracownika.

Wśród dokumentów do pobrania znajduje się "Zakres obowiązków pomocy nauczyciela w przedszkolu", który można dostosować do sytuacji w panującej w szkole podstawowej.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj