Dodaj do schowka Usuń z schowka

Urlop wychowawczy

Nauczycielka 15 czerwca 2017 r. powinna powrócić do pracy. Jednak napisała podanie o 9 dni urlopu wyrównawczego (posiada go 56). Otrzymała go. Obecnie napisała, że chce od 1.09.2017 wziąć pozostałe dni, a następnie skorzystać z urlopu wychowawczego aż do ferii zimowych. Jak prawnie powinnam się zachować?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 24 sierpnia 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Z zapisów ustawy Karta Nauczyciela wynika, że jeżeli nauczyciel nie wykorzystał w całości lub części urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych, przysługuje mu urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Nabycie prawa do urlopu uzupełniającego zależy od przyczyn niewykorzystania urlopu wypoczynkowego, do których należą (art. 66 ustawy Karta Nauczyciela):

  • niezdolność do pracy wywołana chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlop macierzyński,
  • dodatkowy urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop rodzicielski,
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Termin wykorzystania urlopu uzupełniającego ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę organizację pracy szkoły i wniosek nauczyciela. Należy jednak pamiętać, że dyrektor jest związany terminem wskazanym we wniosku przez nauczycielkę, która chce skorzystać z urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (art. 163 § 3 ustawa Kodeks pracy).

Urlop wychowawczy (art. 186 Kodeksu pracy) udziela się na wniosek nauczyciela składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Dyrektor jest obowiązany uwzględnić wniosek nauczycielki. Urlop wychowawczy może zostać podzielony na nie więcej niż 5 części. Nie ma przepisów, które decydowałyby, ile najmniej dni urlopu wychowawczego musi zawierać jedna część urlopu. Nauczycielka decyduje na ile części (nie więcej niż 5) chce podzielić urlop wychowawczy oraz ile będą trwały jego poszczególne części.

Zatem od 1.09 należy nauczycielce należy udzielić pozostałej części urlopu uzupełniającego, a następnie urlopu wychowawczego zgodnie z jej wnioskiem.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj