Poznań, 2 sierpnia 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Co do zasady ocena kwalifikacji nauczyciela, czyli zbieżności jego wykształcenia z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz wykonywanych zadań, należy do dyrektora szkoły (placówki), który będąc pracodawcą dokonuje indywidualnej oceny kwalifikacji. Dyrektor dokonując indywidualnej oceny kwalifikacji w oparciu o posiadane dokumenty musi odpowiedź na pytania:

Bez znajomości dokumentów nauczyciela nie można jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie. W tym przypadku należałoby sprawdzić czy zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści przedmiotu biologia w szkole podstawowej. Najlepiej w tym wypadku zwróć się z pisemną prośbą do uczelni.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski