Dodaj do schowka Usuń z schowka

Umowy o pracę

Witam, od nowego roku zatrudniam nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Jeden nauczyciel jest stażystą, więc zawieram z nim umowę na 2 lata. Jaką zawrzeć umowę z nauczycielem kontraktowym, który mógłby rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego (przepracował w poprzedniej szkole jako kontraktowy 2 lata)? Czy musi to być umowa na czas nieokreślony? Obawiam się, że dziecko może przejść do innej szkoły lub rodzice po roku zrezygnują z nauczyciela współorganizującego.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 27 sierpnia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Regulacje ustawy Karta Nauczyciela nie ustanawiają żadnych odrębnych zasad w odniesieniu do tych nauczycieli, nie wprowadzają też żadnych ograniczeń (zakazów) w tej materii. Do tych nauczycieli mają zastosowanie wszystkie regulacje dotyczące innych nauczycieli.  Zatem powinni być oni zatrudniani według zasad zatrudnienia przewidzianych dla danego stopnia awansu zawodowego. Nauczyciel stażysta na czas określony 2 lat, a nauczyciel kontraktowy na czas nieokreślony. Umowę o pracę na czas określony z nauczycielem kontraktowym można zawrzeć w sytuacji:

  • zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub
  • zaistnienia potrzeby wynikającej z zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

Zawarcie umowy na czas określony w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania wymaga uzasadnienia. Potrzeby takie muszą istnieć (być znane) w chwili zatrudniania nauczyciela. Same obawy, że dziecko może przejść do innej szkoły lub rodzice po roku zrezygnują z nauczyciela współorganizującego kształcenie ich dziecka mogą okazać się niewystarczające dla sądu pracy.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj