Dodaj do schowka Usuń z schowka

Opieka na dziecko

Czy w aktach osobowych musi być oświadczenie o zamiarze bądź braku zamiaru korzystania z opieki na dziecko i czy musi być wpinane co roku nowe, a co jeśli w następnym roku opiekę weźmie małżonek. Do tej pory wpinaliśmy do akt tylko sam wniosek, który sam w sobie określa chęć brania tej opieki. Proszę napisać, która wersja jest dobra.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 24 października 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, każdy pracownik (rodzic lub opiekun dziecka w wieku do 14 lat) musi złożyć pracodawcy oświadczenie o zamiarze (lub o braku zamiaru) korzystania z uprawnień rodzicielskich wskazanych w art. 1891 Kodeksu pracy (w tym także o zamiarze lub braku zamiaru korzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy). W zasadzie powinno nastąpić to jednorazowo przy nawiązywaniu stosunku pracy (jeśli pracownik nie ma jeszcze dzieci, to składa oświadczenie zaraz po ich urodzeniu). W niektórych zakładach pracy można spotkać się z praktyką zobowiązującą pracowników do składania stosownych oświadczeń odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Przepisy nie regulują tego zagadnienia. Pracownik w każdym czasie może dokonać zmiany ww. oświadczenia.

Niezależnie od złożonego oświadczenia pracownik składa wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w związku z opieką nad dzieckiem do 14 lat. Może być udzielane w dowolnym terminie, zależnie od woli pracownika, po uzgodnieniu terminu z pracodawcą.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj