Dodaj do schowka Usuń z schowka

Urlop nauczyciela

Nauczycielka z przedszkola jest na L4 od 1 stycznia 2017 roku. Od lutego 2017 poszła na urlop zdrowotny do 11.02.2018 roku. Od 12 lutego 2018 roku wróciła do pracy i zmieniła stanowisko z nauczyciela przedszkola na nauczyciela świetlicy w szkole. Wykorzystała 35 dni urlopu zaległego z roku 2017. Od 19.09.2018 roku do teraz - nadal jest na L4. Ma wrócić po feriach zimowych 2019 roku. Jak ją rozliczyć z urlopu wypoczynkowego za rok 2018 i 2019, skoro od 1 stycznia 2018 roku nabyła prawa do nowego urlopu jakby z przedszkola, czyli placówki nieferyjnej, gdzie od 12.02. już pracowała na świetlicy w placówce feryjnej. Jak dopasować ten urlop do zmiany stanowiska?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 10 stycznia 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Z treści pytania wynika, że nauczycielka jest zatrudniona w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (albo w zespole szkolno-przedszkolnym) na stanowisku nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej (do 11.02.2018 r. była zatrudniona na stanowisku nauczyciela przedszkola).

Zatem:

  • wykorzystała zaległy urlop za rok 2017 w wymiarze 35 dni roboczych (w 2017 r. była zatrudniona na stanowisku nauczyciela przedszkola),
  • za rok 2018 przysługiwał jej urlop wypoczynkowy w wymiarze i w czasie trwania ferii (ferie zimowe i letnie roku szkolnego 2017/2018),              
  • 1.01.2019 r. nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i w czasie ferii (ferie zimowe i letnie roku szkolnego 2018/2019).

W przypadku niemożności wykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w okresie ferii szkolnych, nauczyciel ma prawo do urlopu uzupełniającego. Urlop uzupełniający przysługuje w wymiarze maksymalnie do 8 tygodni. Wymiar przysługującego konkretnemu nauczycielowi urlopu uzupełniającego oblicza się jako różnicę pomiędzy 8 tygodniami a okresem wykorzystanego urlopu. Prawo do urlopu uzupełniającego może zostać ustalone dopiero po zakończeniu w danym roku szkolnym ferii zimowych i letnich, tj. za rok 2018 po 31 sierpnia 2018 r., za rok 2019 po 31 sierpnia 2019 r.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj