Dodaj do schowka Usuń z schowka

Okres wykonywanej pracy nauczycielskiej

Od stycznia 2019 r. sporządzamy raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA. Powstało pytanie czy w raporcie ZUS RPA jako okres wykonywania pracy nauczycielskiej należy wykazać zatrudnioną osobę bez przygotowania pedagogicznego za zgodą Starosty Złotowskiego na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.) - zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego art. 15 ust. 6. Osoba ta jest zatrudniona za zasadach Kodeksu Pracy, na czas określony X 2018 do VI 2019, z tym że do tych osób stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Jak traktować takie zatrudnienie? Czy jest to okres pracy nauczycielskiej czy też nie?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 5 lutego 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Dokument ZUS RPA jest nowym dokumentem rozliczeniowym, który stosowany jest od 1 stycznia 2019 r. Dane zawarte w dokumencie ZUS RPA będą wykorzystywane w procesie ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych (w tym nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych). Art. 15 ustawy Prawo oświatowe operuje pojęciem „osoby niebędącej nauczycielem”. Osoba tak zatrudniona nie jest nauczycielem. Nie można tego okresu wykazać w raporcie ZUS RPA jako okresu pracy nauczycielskiej.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj