Poznań, 5 lutego 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Dokument ZUS RPA jest nowym dokumentem rozliczeniowym, który stosowany jest od 1 stycznia 2019 r. Dane zawarte w dokumencie ZUS RPA będą wykorzystywane w procesie ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych (w tym nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych). Art. 15 ustawy Prawo oświatowe operuje pojęciem „osoby niebędącej nauczycielem”. Osoba tak zatrudniona nie jest nauczycielem. Nie można tego okresu wykazać w raporcie ZUS RPA jako okresu pracy nauczycielskiej.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski